Medborgarskap i Saint Lucia som kan ansöka

Medborgarskap i Saint Lucia som kan ansöka

Varje person som vill lämna in en ansökan till Citizenship by Investment Program måste uppfylla följande minimikriterier:

 • Var minst 18 år;
 • Uppnå en minimikvalificerad investering i en av följande kategorier -
  • Saint Lucia National Economic Fund;
  • En godkänd fastighetsutveckling;
  • Ett godkänt företagsprojekt; eller
  • Köp av statsobligationer
 • Ge detaljer och bevis på den föreslagna kvalificerade investeringen;
 • Gå igenom en flitig bakgrundskontroll tillsammans med deras kvalificerade beroende över 16 år;
 • Ge fullständig och uppriktig information om alla frågor som rör ansökan; och
 • Betala nödvändig icke återbetalningsbar behandling, due diligence och administrativa avgifter vid ansökan.